Een waardig afscheid

Na een crematie is het soms moeilijk om een keuze te maken waar de overledene een laatste rustplaats krijgt.
Wellicht is hier tevoren over gesproken, in andere gevallen is het de taak van de nabestaanden om een mooi en gedenkwaardig afscheid te kiezen.
As verstrooien op zee is één van de mogelijkheden . 

De vaartocht duurt minimaal 2 uur en kan eventueel worden uitgebreid.

Het is ook mogelijk om de as te laten verstrooien zonder dat er familie of vrienden meevaren. Dat kan voor de Zeeuwse kust op zee of op de Oosterschelde. Er wordt dan een print gemaakt van de plotter met de positie van de verstrooiing. U krijgt een dag tevoren bericht van ons via de mail of sms wanneer de as aan de zee wordt toevertrouwd.  De print wordt samen met het certificaat per post naar u gezonden.

De as verstrooiing kan volgens een oud zeemans ritueel worden uitgevoerd. Wij vertellen u graag de details hierover.

In overleg met u kunnen speciale wensen en de locatie worden besproken en ingevuld.

Mogelijkheden

Er kan tijdens het ritueel een moment worden ingelast voor een anekdote, een gedicht of andere gesproken woorden.
Er kan gekozen worden voor speciale muziek tijdens de vaartocht en/of het ritueel.

Na de verstrooiing kan er door elke aanwezige een rode, witte of roze roos of andere bloem naar keuze op het water worden geworpen en kan men in alle rust, in overdenking, afscheid nemen van de overledene. U krijgt van de kapitein een certificaat aangeboden met de plaats waar de plechtigheid heeft plaats gevonden. 

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden die we u kunnen bieden om de asverstrooiing op zee aan te passen aan uw persoonlijke wensen, zodat dit voor u een bijzondere ervaring wordt.

amelia1